YARIMADA FELSEFE SEMPOZYUMU - II

"İlkçağ Filozoflarında Ahlak Kavramı"

SEMPOZYUMUN TARİHİ
06 Aralık 2019 Cuma
SEMPOZYUM SON BAŞVURU TARİHİ
29 Kasım 2019 Cuma

YARIMADA FELSEFE SEMPOZYUMU - II

"İlkçağ Filozoflarında Ahlak Kavramı"

SEMPOZYUM TEMEL DEĞERLERİ
 • Katılımcıları, bireylere ve fikirlere saygı ve hoşgörü ile yaklaşmasını sağlamak.

 • Organizasyonlarında yer alan her bireyin yeni fikirlere ve birbirlerinin fikirlerine önyargısız ve açık fikirli bir şekilde yaklaşmasını sağlamak.

 • Katılımcılara katmayı amaçladığı en önemli değerlerden biri de modern ve demokratik tartışma kültürünün edindirmek.

 • Doğru iletişimin bir bireyin başarılı olması için gereken en önemli yetilerden biri olduğunu aktarmak.

 • Takım çalışması ve iletişim gibi çağımızın en önemli yetilerinin önemini kavratmak.

SEMPOZYUM HEDEFLERİ

 • Felsefe tarihini ve felsefi öğretiler üzerinden yazım ve yorumlama yeteneğini geliştirmek.
 • Lise öğrencilerinin felsefeye olan ilgisini artırmak.
 • Eleştirel düşünebilen, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı bireyler yetişmesine katkıda bulunmak.
 • Farklı okullarda okuyan felsefeye ilgi ve merak duyan öğrencilerin birlikteliğini sağlayarak, düşüncelerin topluluk önünde dile getirilmesi, demokratik tartışma becerilerinin geliştirilmesi konusunda destekleyici rol oynamak.
 • Öğrencilerin kendi görüşlerini bir topluluk karşısında söyleyebilme yeteneğinin pekişmesine yardımcı olmak.
 • Öğrencilerin tespit ettikleri sorunlara çözüm üretmesini sağlamak.
 • Gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile demokratik yaşam ve sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını teşvik etmek.Gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile demokratik yaşam ve sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını teşvik etmek.
 • Öğrencileri eğitimde sorunun değil çözümün bir parçası hâline getirmek.
 • Kültürel ve ekonomik farklılıkların, gençlerin iletişiminde ve bir araya gelmelerindeki engelleyici etkisini ortadan kaldırmak.
 • Felsefenin temel kavramları üzerinden tartışma kültürünü geliştirmek.

SEMPOZYUM KATILIM ŞARTLARI

 • Sempozyuma, İzmir ve ilçelerindeki tüm resmi ve özel Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri katılabilir.
 • Sempozyuma her okulu temsilen en çok 4 öğrenci ve 1 öğretmen katılacaktır.
 • Sempozyuma katılacak öğrenciler hangi konuda konuşma yapacaklarını belirleyip bildirecek, hazırlık yapacaktır.
 • Sempozyuma katılacak kişilerin ulaşım masrafları kendilerine aittir.
 • Sempozyuma katılan her öğrenciye katılım sertifikası verilecektir.
 • Başvurular www.mevkolejiguzelbahce.k12.tr adresinde yer alan ilgili link üzerinden yapılacaktır.

SEMPOZYUMUN İŞLEYİŞİ

 • Her okul, genel başlık üzerine konular belirleyip sunum yapacaktır.
 • Sunumlar konferans salonunda yapılacaktır.
 • Katılımcı sayısının az olması durumunda okul kütüphanesinde açık oturum şeklinde çalışma da yapılabilecektir.

PROGRAM

09:10 – 10:00     Konukların Karşılanması
10:00 – 10:15     Okul Müdürünün Açılış Konuşması
10:15 – 11:00     Konuk konuşmacıların sunumu
11:00 – 11:15     Ara
11:15 – 11:40     1. Sunum
11:45 – 12:10     2. Sunum
12:15 – 12:40     3. Sunum
12:45 – 13:10     4. Sunum
13:10 – 13:40     Kapanış
13:40 – 14:00     Konukların Uğurlanması

Danışman Öğretmen : Engin YILMAZ Felsefe Gr. Öğretmeni)

Telefon : 533 491 33 60

Not : Başvurular www.mevkolejiguzelbahce.k12.tr adresinden yapılacaktır.